IHN - Nye restriktioner før du påbegynder dit fiskeri

Danske Dambrug er ramt af IHN virus. IHN virus er ikke farlig for mennesker. Man må gerne fiske i vores søer, men man skal enten låne fiskegrej af os eller desinficere eget grej inden og efter fiskeri.

  • IHN smitter ikke til mennesker og er ikke farlig for mennesker.
  • Vi udlåner GRATIS fiskestænger med hjul og line når du fisker hos os, eller du kan vælge at desinficere dit eget fiskegrej i den opstillet rengøringszone foran opholdsrummet.
  • Det er som udgangspunkt ikke forbudt at fiske i zonen, men lystfiskere må ikke flytte fisk, de eventuelt fanger, med sig ud af zonen. Lystfiskere skal rengøre og desinficere deres udstyr med et godkendt desinfektionsmiddel*. Kravet gælder alt fra fiskestænger til støvler, og alt, hvad man ellers må formode kan have været i kontakt med vandet. (Kilde: Fødevarestyrelsen)
  • Ørred der er fanget i søen kan aflives, renses og spises på stedet.
  • Animalske biprodukter som finner, skæl, indvolde mv. samles i plastikposer og kasseres som affald ved rensepladsen.

Hvad er IHN?

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) er en virus sygdom der kun rammer fisk. Sygdommen er smitsom for fisk. Virusset spredes gennem vand, gennem inficerede fisk eller deres æg, eller ved kontakt med kontaminerede fiskestænger eller redskaber. IHN er et problem for opdræt af fisk og derfor prøver man at inddæmme virus med disse tiltag.

IHN er IKKE farligt for mennesker!

* Vi tager ikke ansvar for evt. skader på ting der kommes i disinfektionsvæsken. Vi anbefaler I låner fiske udstyr af os.


Udlån af fiskeudstyr kan ske i butikkens åbningstider og skal senest afleveres kl. 19.00.

Åbningstider


Kontakt oplysninger

Ørsted Ørredvand
Åbakkevej 13
4130 Viby Sj.
mail@fisk-golf.dk

46 19 55 19

Danske Ørredsøer
Medlem af Danske Ørredsøer

Dansk Fodboldgolf Forening - DFGF
Medlem af Dansk Fodboldgolf Forening

World Footballgolf Association - WFGA
World Footballgolf Association - WFGA

Betaling

Indenfor butikkens åbningstid :
Vi modtager alle kort, kontant og MobilePay

Udenfor butikkens åbningstid :
Al betaling starter i opholdsrummet, både kontant og MobilePay. Der skal altid udfyldes kuvert med fiskekort/golfkort/fodboldgolf nr. inden start.
Følg instruktion ved pulten i opholdsrummet.

KONTANTER - ha' lige penge med
MOBILEPAY nr. 12598 - Husk at skrive fiskekort/golfkort/fodboldgolf nr. i MobilePay beskedfeltet

Vi modtager alle kort, kontant og MobilePay

Administrator

Vi har åbent

Vigtigt!

Læs her om IHN virus og retriktioner i forhold til fiskeri i vores søer!


Læs mere

//